Bản đồ Đài Loan

Đài Loan là tên gọi của một hòn đảo và một quần đảo tại Đông Á, bao gồm đảo Đài Loan và một số đảo nhỏ như quần đảo Bành Hồ, Lan tự, Lục đảo, và Tiểu Lưu Cầu.