Hồ Cà Giây – Điểm phượt cắm trại “mới toanh” ở Bình Thuận khiến giới trẻ điên đảo